Kemin Satama Oy ja Kemi Shipping Oy teettivät asiakastyytyväisyystutkimuksen

Kevään aikana Kemin Satama Oy ja Kemi Shipping Oy teettivät yhteistyössä asiakastyytyväisyystutkimuksen, johon vastasi kolmisenkymmentä sataman asiakasta. Kysely suoritettiin opinnäytetyönä ja tulokset toimitettiin toimeksiantajan käyttöön johtopäätöksien tekemistä varten.

Tuloksien perusteella voidaan todeta Kemin sataman toiminnan olevan hyvinkin muiden satamien tasolla. Valtaosin asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön ja pitävät satamaa palvelualttiina. Lisäksi he kiittävät avoimuutta ja tavoitettavuutta. Luonnollisesti myös negatiivisia palvelukohtaamisia on sattunut. Vahvuutenamme pidetään ammattitaitoamme sekä hieman yllättäen tiedottamista, myös reagointia asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin arvostetaan. Ympäristötekijöihin liittyvät mielikuvat ovat positiivisia ja tämän työn kehitystä kiitellään. Pienen sataman hyvinä puolina pidetään lisäksi palvelun persoonakohtaisuutta, asiakas ei ole vain osa massaa.

Myös parannettavaa löytyy. Operatiivista joustavuutta kaivataan, venymistä työn aloittamisessa ja loppuun suorittamisessa sekä sopeutumisessa liikenteen rytmiin. Työvälineisiin sekä varastojen tarkoituksenmukaisuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Peruskorjaaminen on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin uuden luominen, myös olemassa olevien asiakassuhteiden vaalimisen ja kehittämisen on oltava jatkuvaa toimintaa. Meidän on kyettävä vastaamaan asiakaskyselyihin entistä nopeammin, pyrittävä hakemaan sekä uutta että nykyistä toimintaa tukevaa liikennettä entistä aktiivisemmin. Meidän on pidettävä huolta näkymisestämme. Paremman palvelun lisäksi meiltä odotetaan parempaa hintakilpailukykyä. Toimimalla oikein voimme pitää myös kustannuksemme kurissa.

Kiitämme asiakastyytyväisyystutkimukseen osallistuneita, pyrimme myös jatkossa olemaan luottamuksenne arvoisia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Reijo Viitala, Kemin Satama Oy, puh. 0400 695 681
www.keminsatama.fi

Toimitusjohtaja Kari Anttila, Kemi Shipping Oy, puh. 040 766 4872
www.kemishipping.fi