Konttien punnitussäännöt astuvat voimaan 1.7.2016

Uudessa SOLAS-yleissopimuksen määräyksessä täsmennetään, että 1.7.2016 kontin laivaajan tulee ilmoittaa kontin vahvistettu bruttomassa (VGM = verified gross mass) kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen.

Mikäli kontilla ei ole VGM-tietoa, ei konttia lastata alukseen.

Mikäli kontti laivataan Suomesta kesäkuun puolella ja edelleen laivataan 1.7.2016 jälkeen valtamerilaivaan Euroopassa, tulee VGM paino ilmoittaa aluksen päällikölle kesäkuun puolella.

Kemi Shipping Oy tulee tarjoamaan punnituspalvelua terminaaliin tuotaville konteille. Punnituslaitteet tulevat olemaan tyyppihyväksyttyjä. Kontit tullaan tarvittaessa punnitsemaan laivaajan tai hänen edustajansa tilauksesta kontin saapuessa satamaan.

Kemi Shipping Oy välittää punnitun painon laivaajalle tai hänen edustajalleen ja laivaaja vastaa painotiedosta sekä sen toimittamisesta aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen.

Terminaali-ilmoitukseen lisätään kohta, jolla laivaaja voi ilmoittaa VGM-tiedon, tai VGM-punnituksen voi etukäteen tilata satamassa. Punnituspalvelu ja tiedonvälitys tulevat olemaan maksullisia.

Juhannuksen työaikapoikkeukset

23.6. normaali työpäivä
24.6. juhannusaatto, vapaa
25.6. juhannuspäivä, vapaa