Asiakastiedote

Keräämme tietoa oman henkilöstömme lisäksi myös yhteistyökumppaneiltamme havaintoilmoituksilla, jotka liittyvät mm. työturvallisuuteen, läheltä piti -tilanteisiin tai laatu-/ympäristöpoikkeamiin.

Havaintojen avulla kehitämme omaa toimintaamme ja pyrimme luomaan turvallisen työpaikan jokaiselle satama-alueella työskentelevälle työntekijälle.

Havaintoja voi tehdä kuka tahansa, kirjaamalla havainto Kemi Shipping Oy:n kotisivujen kautta osoitteessa www.kemishipping.fi kohdasta aloite/poikkeamalomake. Sivustomme ei vaadi kirjautumista.

Kutsumme siis yrityksesi tekemään havaintoja järjestelmäämme.

Huom! Ilmoitusta tehdessäsi, ilmoita myös oma yrityksesi!