Tapaturmapäivä perjantai 13.

Heinäkuun 13. on vuoden 2018 viimeinen perjantai 13. päivä ja vietämme jälleen valtakunnallista Tapaturmapäivää. Tapaturmapäivän kohderyhmänä on edelleen työikäiset miehet, joille näyttää sattuvan ja tapahtuvan.
Suurin osa miehille sattuvista tapaturmista olisi vältettävissä omilla valinnoilla: tunnistamalla vaaran paikat, käyttämällä turvavälineitä, arvioimalla riskit ennalta – ja vähentämällä kikkailua.
 
”Esimerkiksi univaje on yksi tapaturma-alttiutta nostavista riskeistä. Väsymyksen aikaansaama tarkkaavuuden herpaantuminen selittääkin monia kaatumisia, kompuroimisia ja kolhimisia ja sillä on osuutensa myös liikenneonnettomuuksissa. Sen on arvioitu olevan jopa joka kuudennen kuolonkolarin taustatekijä,” kertoo kansanterveyden erityisasiantuntija, dosentti Tuuli Lahti, SOSTEsta.
Lähes 80 % vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Miesten tapaturmista runsas 70 % on koti- ja liikuntatapaturmia, kun taas naisilla vastaava luku on runsaat 60 %. Muistakaa siis varovaisuus myös kesälomalla, mökkeillessä tai remontoidessa. Hyvää ja turvallista kesän jatkoa!
Lähde: Punainen Risti