Satamien työturvallisuuspäivä – Näe, Havainnoi, Keskity

 

Maanantaina 1.10. vietämme satamien työturvallisuuspäivää teemalla näe, havainnoi ja keskity. Näkyvät ja suojaavat työasut, parantuneet työolosuhteet, riskien kartoittaminen, työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista opiksi ottaminen sekä työkoneiden kehittynyt tekniikka ovat vuosikymmenten aikana parantaneet oleellisesti satamatyön turvallisuutta. Mikään yksittäinen toimenpide tai ohjeistus ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että jokainen ihminen on loppujen lopuksi itse vastuussa turvallisuudestaan. Maailma kuitenkin muuttuu ja tuo työturvallisuuteenkin uusia haasteita.

Koska koneenkuljettajien on vaikea nähdä jalkaisin liikkuvia työtovereitaan, vastuu tarkkailla oman kulkureitin ja työpisteen turvallisuutta on jokaisella itsellään. Yhtä lailla kaikkien satama-alueella liikkuvien turvallisuuden vuoksi matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei tule käyttää liikkuvassa työkoneessa. Puhelimen käyttöä ei ole ’jalkamiehiltä’ kielletty, mutta toivottavaa on, että katse ei ole jatkuvasti kiinnittynyt mobiililaitteeseen työvuoron aikana.

Tämän syksyn työturvallisuuspäivän teemaksi onkin valikoitunut erittäin ajankohtainen teema Näe, havainnoi ja keskity.

Satamien työturvallisuuspäivää vietetään 1. lokakuuta kaikissa Suomen satamissa.

Satamien turvallisuuspäivä on yritysten johdon, henkilöstön, ammattiliittojen ja satamanpitäjien yhteinen tapahtuma. Työpaikoilla pidetään taukojen yhteydessä turvallisuustuokioita, joissa muistutetaan teemapäivän aiheista, mutta myös ajankohtaan sopivista muista työturvallisuusasioista. Kemi Shippingillä myös työsuojelutoimikunta kiertää eri työpisteissä puhumassa työturvallisuusasioista.