(Suomeksi) Joulunajan työaikapoikkeukset

Tyvärr denna artikel är enbart tillgänglig Finska och Amerikansk Engelska.

Arbetssäkerhet berör alla

Temat för hamnarnas arbetssäkerhetsdag 7.10.2019 är Arbetssäkerhet berör alla

Arbetssäkerhet är var och ens uppgift, inte bara någras skyldighet. Med denna slogan vann arbetsledaren Raimo Taimisto en affischtävling för arbetssäkerhet år 1979.Den är fortfarande relevant efter 40 år: arbetssäkerhet är allas gemensamma sak.

Synliga och skyddande arbetskläder, förbättrade arbetsförhållanden, kartläggning av risker, att man tar fasta på och lär sig av arbetsolycksfall och farosituationer, samt utvecklingen av arbetsmaskinernas teknik har förbättrat hamnarbetets säkerhet väsentligt. Ändå tar ingen enskild åtgärd eller instruktion bort det faktum, att varje person själv är ansvarig för sin säkerhet.

Ett säkert arbete betyder i all sin enkelhet att man agerar på ett säkert sätt med hänsyn till rådande omständigheter och anvisningar och inte orsakar fara för sig själv eller andra. Då den egna personliga säkerheten är under kontroll, gynnar det samtidigt hela arbetsgemenskapen.

Som tema för höstens arbetssäkerhetsdag har valts Var inte den svagaste länken – arbetssäkerhet berör alla. Hamnarnas arbetssäkerhetsdag hålls måndagen den 7. oktober 2019 i alla finska hamnar.