Kemi Shipping Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Kemi Shipping Oy käynnisti 18.11.2021 sopeuttamis- ja yhteistoimintaneuvottelut eri henkilöstöryhmien kanssa tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Sopeuttamistarpeen pääasiallisena syynä on paperitoimitusten loppuminen Kemistä.

Yhteistoimintaneuvottelut Kemi Shippingin kaikkien henkilöstöryhmien osalta ovat päättyneet. Sopeuttamistarpeena 23 henkilön työsuhde päättyy. Lisäksi on sovittu lomautusjärjestelystä kesään 2023 saakka. Eläköitymisillä, uusilla toimintamalleilla ja töiden järjestelyillä pystyttiin merkittävästi vähentämään liiketoiminnan supistumiseen perustunutta arviota henkilöstön vähennystarpeesta. Merkittävä osa työsuhteen päättymisistä toteutetaan vapaaehtoisuuteen perustuvilla järjestelyillä.

”Kiitos henkilöstöllemme rakentavasti ja vastuullisessa hengessä käydyistä neuvotteluista. Meillä on nyt hyvä pohja kehittää yhtiön toimintaa edelleen”, sanoo Kemi Shippingin toimitusjohtaja Kari Lundell.

Järjestelyt astuvat voimaan 1.2.2022 alkaen.

Lisätiedot:

Kari Lundell, toimitusjohtaja, Kemi Shipping Oy, puh. 040 713 1046