Kemi Shipping Oy är ett år 1894 grundat hamnbolag som erbjuder logistiska lösningar för hela Nordkalotten. De viktigaste affärsområdena är stuvning, spedition och skeppsklarering. Därtill tillhandahåller Kemi Shipping Oy lager- och transportservice. Bolaget har låtit certifiera sina kvalitets- och miljösystem samt ledningssystem för arbetsmiljö.

Kemi Shipping Oy

P.O. BOX 535
FI-94101 KEMI

E-mail: förnamn.efternamn@kemishipping.fi

Kontaktuppgifter

Facebook LinkedIn

Santas Home Port

Nyheter