Tapaturmapäivä perjantai 13.

Miehille näyttää sattuvan ja tapahtuvan – varsinkin kotona ja liikkuessa.

Siksi Tapaturmapäivänä, perjantaina 13. huhtikuuta, kiinnitetään huomiota erityisesti miesten tapaturmiin. Tapaturmakuolleisuus on korkeampaa työikäisillä miehillä kuin naisilla. Miesten tapaturmakuolleisuus on vähentynyt viime vuosina, mutta edelleen työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista 80 % sattuu miehille.

Lähes 80 % vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Miesten tapaturmista runsas 70 % on koti- ja liikuntatapaturmia, kun taas naisilla vastaava luku on runsaat 60 %. Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja sekä nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja.

Nyt huhtikuussa Tapaturmapäivä-kampanjan keskiössä on ”perusmies”, joka osaa kaiken ja kikkailee. Suurin osa miehille sattuvista tapaturmista olisi vältettävissä omilla valinnoilla: tunnistamalla vaaran paikat, käyttämällä turvavälineitä, arvioimalla riskit ennalta – ja vähentämällä kikkailua.

Lähde: Punainen Risti

 

 

Asiakastiedote

Keräämme tietoa oman henkilöstömme lisäksi myös yhteistyökumppaneiltamme havaintoilmoituksilla, jotka liittyvät mm. työturvallisuuteen, läheltä piti -tilanteisiin tai laatu-/ympäristöpoikkeamiin.

Havaintojen avulla kehitämme omaa toimintaamme ja pyrimme luomaan turvallisen työpaikan jokaiselle satama-alueella työskentelevälle työntekijälle.

Havaintoja voi tehdä kuka tahansa, kirjaamalla havainto Kemi Shipping Oy:n kotisivujen kautta osoitteessa www.kemishipping.fi kohdasta aloite/poikkeamalomake. Sivustomme ei vaadi kirjautumista.

Kutsumme siis yrityksesi tekemään havaintoja järjestelmäämme.

Huom! Ilmoitusta tehdessäsi, ilmoita myös oma yrityksesi!