Työturvallisuus kuuluu kaikille

Työturvallisuus kuuluu kaikille teemana satamien työturvallisuuspäivänä 7.10.2019

Työturvallisuus on kaikkien tehtävä, eikä vain joidenkin velvollisuus. Tällaisella sloganilla voitti kotkalainen työnjohtaja Raimo Taimisto työturvallisuusaiheisen julistekilpailun vuonna 1979. Se on ajankohtainen 40 vuoden jälkeenkin: työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Näkyvät ja suojaavat työasut, parantuneet työolosuhteet, riskien kartoittaminen, työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista opiksi ottaminen sekä työkoneiden kehittynyt tekniikka ovat parantaneet oleellisesti satamatyön turvallisuutta. Mikään yksittäinen toimenpide tai ohjeistus ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että jokainen ihminen on itse vastuussa turvallisuudestaan.

Turvallinen työskentely on kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että toimitaan turvallisesti olosuhteet ja ohjeistukset huomioiden, eikä aiheuteta vaaraa itselle tai muille työntekijöille. Kun omasta turvallisuudesta huolehtiminen on hyvin hanskassa, se on samalla koko työyhteisön etu.

Tämän syksyn työturvallisuuspäivän teemaksi on valikoitunut Älä ole heikoin lenkki – työturvallisuus kuuluu kaikille. Satamien työturvallisuuspäivää vietetään maanantaina 7. lokakuuta 2019 kaikissa Suomen satamissa.

Uusi sähkötrukki otettu käyttöön

Pieni askel pitkällä tiellä hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kemi Shipping on hankkinut käyttöönsä ensimmäisen Lithium-Ion akkutekniikkaan perustuvan vastapainotrukin kolmen tonnin nostokapasiteetilla. Kone on Linde E30 -tyyppiä ja sitä käytetään kaksivuorotyössä pääsääntöisesti paperirullien lastaamiseen autoihin ja kontteihin. Reilun kuukauden kokemuksen perusteella kuljettajien kommentit ovat ainoastaan positiivisia. Koneen hiljaisuus verrattuna dieselkäyttöisiin on asia, johon myös muiden varastossa työskentelevien on totuttava. Konetta ladataan taukojen aikana sekä öisin. Sähkötrukkien avulla yrityksemme hiilijalanjälki pienenee ja energiatehokkuus paranee.