Den nordliga porten mot världen

De två kommersiella hamnarna i Kemi är en nordlig port mot världen. Tack vare det fördelaktiga läget och de snabba förbindelserna kan sjö- och landtransporter kombineras till smidiga import- och exporttransporter.

Hamnkarta som pdf-fil

Safety Instructions in pdf-format