Från dörr till dörr, överallt i världen

Tillsammans med vårt omfattande nätverk av pålitliga samarbetspartner säkerställer vi en professionell hamndrift; varorna levereras snabbt och säkert från tillverkaren till kunder överallt i världen.

Servicekedjan håller från dörr till dörr. Förtullning, lagring och transport är länkar i den effektiva kedja som Kemi Shipping Oy har byggt upp för sina kunder. Vi tar även hand om nödvändiga tullformaliteter.