Snabb och effektiv stuvning

Vi planerar och ansvarar för lastnings- och lossningsarbetena på fartygen. Vårt mål är att stuva snabbt och effektivt samt se till att lasten inte skadas under transporten. Det bästa och förmånligaste resultatet nås genom gemensam planering med de olika parterna inom befraktningen. Vår yrkeskunniga stuveripersonal och ändamålsenliga specialutrustning garanterar en flexibel verksamhet.