Befraktarens representant i hamnen

Kemi Shipping Oy säkerställer och svarar för att den transport- och lagerservicekedja som byggts upp i samråd med kunden håller från ankomst och förtullning ända fram till kundens dörr med beaktande av befraktarens intressen och anvisningar.

Spedition

Speditionen företräder olika befraktare − exportörer och importörer − i hamnen samt bevakar deras intressen. I praktiken är det speditionens uppgift att se till att alla följer befraktarens hanteringsanvisningar och övriga instruktioner.

Speditionen försäkrar sig om att varorna hålls i prima skick under hela den tid fartyget ligger i hamn och att befraktarna informeras om hur befraktningen förlöper. Dessutom har speditionen i uppgift att bygga upp välfungerande transport- och lagerservicekedjor i samarbete med kunderna. Speditionen ser till att lasterna kommer i hamn i rätt tid och sköter vid behov även förtullning och arrangemang för dörr-till-dörr-transporter.