Snabba och smidiga hamnbesök

Vi har den lokalkännedom som krävs vid skeppsklarering för att ge fartyget effektiva kontakter till olika aktörer under hela liggtiden i hamn.

Skeppsklarering

Skeppsklareringen är fartygets lokala representant under hela liggtiden i hamn och står för den lokalkännedom som krävs för att fartygets ärenden ska kunna skötas smidigt. Skeppsklareringen företräder kunden och ser till att fartygets hamnanlöp blir så kort och problemfritt som möjligt. Fartygets kontakter till myndigheter, hamnverk, lotsar, isbrytare, proviantering, befraktare och speditörer handlas av skeppsklareringen. Skeppsklareringen assisterar genom att kontrollera i egenskap av rederiets representant att fraktdokumenten är korrekta samt ansvarar för betalningsförmedling från fartygen till myndigheterna. Medan fartyget ligger i hamn hjälper skeppsklareringen även till med andra arrangemang och praktiska ärenden, som förändring av besättningar, CTM, reservdelar / tillbehör och reparationstjänster.