Vi kan erbjuda moderna lagerlokaler under tak på sammanlagt 60 000m2. På vårt ingärdade och övervakade område finns både kalla och varma lagerlokaler. Vi tillämpar modern passerkontroll. I Kemi hamn finns också särskilda platser för förvaring av farliga ämnen och ett område för förvaring av temperaturkontrollerade containrar.

Transport

Containertransporterna löper smidigt. Utöver vanlig transportmateriel finns även möjlighet till sideloader- och tipptransporter.