Import- och exporthamnarna − den bästa rutten ut i världen

Kemi Shipping Oy är en pålitlig kumpan vid sjötransporter. Även om havet under en normal vinter är istäckt från början av december till början av maj, hålls farleden från öppna havet till hamnen öppen med hjälp av isbrytare. Tidtabellerna håller, och vår mångsidiga service garanterar smidiga transporter.