Fem kajer och ett frilager

Ajos ligger cirka 10 km söder om Kemi stad. Avståndet från Kemi fyr till hamnen är cirka 39 km.

Farledens minimibredd är 100 m (328 fot) och djupet 10 m (32,8 fot).

Kaj I

I sydöstra delen av hamnen:

 • 160 m lång kaj (plats 1 och 2) för 10 m djupgående, utrustad med en 30 m bred ro-ro ramp.

På nordvästra sidan:

 • 190 m lång kaj för 7,7/6,7 m djupgående; till kajen leder två järnvägsspår. Kajen är 140 m bred.
 • El, färskvatten och teleförbindelser (plats 3 och 4).

Kaj II

 • 283 m lång och 70 m bred. Kajen har två järnvägsspår samt lyftkranar med en kapacitet på 6 ton. Konstruktionernas kapacitet är 2−10 ton per kvadratmeter.
 • Djupgående 8,7 m
 • 26 m bred ro-ro ramp
 • El, färskvatten och teleförbindelser (plats 5,6 och 7).

Kaj III

 • 186 m lång, 10 m djupgående
 • Tvåplansramp
 • El, färskvatten och teleförbindelser.

Kaj IV

 • 186 m lång, 10 m djupgående
 • El, färskvatten och teleförbindelser.
 • 31 m bred ramp

Frilager

I Ajos finns även ett frilager

Oljehamn

10 m djupgående