Råmaterialhamn till Veitsiluoto bruk

Veitsiluoto hamn är import hamn för råmaterial till Veitsiluoto bruk. Kemi Shipping jobbar som skeppsklarare på hamn.