Kemi Shipping Oy
Kemi Ajoksentie 708
Tel +358 207 428 200
www.kemishipping.fi
förnamn.efternamn@kemishipping.fi

Faktureringsregel

Försäljning och marknadsföring

sales@kemishipping.fi

Minna Lento +358 40 507 4300

Spedition (kl. 8.00 – 16.30)

forwarding@kemishipping.fi

Speditör Aini Maunu +358 50 595 5057
Speditör Riitta Karjanmaa +358 50 401 8710

depot@kemishipping.fi

Depot +358 40 678 1164

Wallenius SOL, bokningar +358 40 142 6810
booking-kem@solcontinentline.com

Fartygsklarering  (24 h)

Jour +358 207 428 219 agency.kemi@kemishipping.fi

Serviceproduktion (kl. 6.00 – 22.30)

Produtionsledning (8.00 – 16.30) +358 40 678 1163
Production chef Teemu Kauppi (8.00 – 16.30)
+358 40 831 1230
Resurser Juha Ylikärppä (8.00 – 16.30)
+358 40 154 9673
Arbetskraftscentralen +358 400 698 474
Terminalkontor (6.00 – 22.30)
+358 400 991 304
Förmän (24 h)
+358 400 564 025
Vindkraftverk projekt
+358 40 682 5211

Underhåll

Verkstad Jour   +358 400 286 410

Administration

Kvalitet och miljö, Ulla Aho +358 50 373 6447
Verkställande direktör , Kari Anttila HR och Ekonomi, Jaana Järvelä +358 50 490 4250
Kundservice, Raimo Lappi +358 40 513 6225
Arbetssäkerhet Heikki Leppälä +358 40 577 8905
IT, Marko Pantti + 358 40 486 6104