Kemi Shippingin yrityskulttuurissa näkyvät oman erikoisosaamisen arvostus ja ammattiylpeys. Nämä asiat muodostavat lujan pohja, jonka päälle uutta osaamista ja osaamisen jakamista vaativat uudet toimintatavat voivat rakentua. Toimintaympäristön muuttuessa on myös yrityksen toiminnan muututtava ja sopeuduttava. Näin rakennamme yhdessä Kemi Shippingin yli 100-vuotiasta tarinaa eteenpäin.

Ahtausalalle ei Suomessa järjestetä koulumuotoista opetusta vaan alalle kouluttautuminen tapahtuu joko oppisopimuskoulutuksena tai työssä pätevöitymisenä. Sama koskee yrityksen toimialaan kuuluvia huolinta-, laivanselvitys sekä trukkikorjaamotoimintoja. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää ylläpitää ja edistää yrityksen työntekijöiden ammattitaitoa sekä varmistaa tämän siirtyminen myös uusille sukupolville. Uusille työntekijöille on pohjakouluvaatimuksena ammattitutkinto mieluiten tekniikan alalta sekä ahtaajiksi aikoville kokemus koneenkuljettamisesta on selkeä etu. Toki oman trukkikurssin kautta perehdytämme kuljettajamme talon koneisiin ja tapoihin tutuksi. Toimihenkilöille vaatimuksena on vähintään ammattikorkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen joko liiketalouden tai tekniikan alalta. Osaamisen monimuotoisuus sekä monitaitoisuus ovat asioita joihin tulee määrätietoisesti pyrkiä.

Toimihenkilötehtävissä sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen sekä luetun ja kuullun ymmärtäminen ovat välttämättömiä. Suurin osa dokumentoinnista ja kirjeenvaihdosta hoidetaan englanniksi samoin kommunikaatio esimerkiksi laivojen miehistöjen kanssa. Myös ahtaajille englannin kielen osaaminen on selkeä etu. Kaikissa tehtävissä hyödynnetään tietotekniikkaa, esimerkiksi kaikki trukit ja työkoneemme ovat yhteydessä operatiiviseen tietojärjestelmäämme. Satama digitalisoituu hyvää vauhtia.

Vakituiseen työsuhteeseen on mahdollista päästä esimerkiksi toimihenkilöiden määräaikaisten lomitusten ja ahtaajaksi ns. tilapäisen ahtaajan työn kautta. Teetämme joka vuosi myös joitakin opinnäytetöitä ja työllistämme eri oppilaitoksista rajallisen määrän harjoittelijoita.

Tällä hetkellä etsimme lomittajia tehtävästä riippuen alkaen jo talvilomakauden alusta sekä kesälomituksiin.

Haluatko meille töihin? Täytä alla oleva avoin työpaikkahakemuslomake ja kerro meille itsestäsi. Lisää liitteeksi CV ja halutessasi kirjallinen työhakemus.

Huom! Valitettavasti hakulomake ei hyväksy .doc-muotoisia liitteitä. Tallenna .doc-muotoinen tiedosto .pdf-muotoon.

Lomakkeen tiedot lähetetään Kemi Shippingille sähköpostitse.

Katso Tietosuojaselosteemme.

Yhteystiedot

Hakemuksen päiväys *:
Etunimi *:
Sukunimi *:
Osoite *:
Postinro ja -toimipaikka *:
Puhelin *:
Sähköpostiosoite*:
Syntymäaika *:

Haettava tehtävä

Voin aloittaa aikaisintaan :
Vapaamuotoinen hakemus *:
Lisää liite :
Toinen liite :
Kolmas liite :
Hakemukseni on voimassa *:

Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Huom! liitteiden max. koko 25 Mb. Huomioi, että myös sähköpostin lähetyskapasiteetti voi rajoittaa liitteiden yhteiskokoa.